درباره ما

آیا می خواهید در مورد تیم ما بیشتر بدانید؟

اینجانب انور محمدی صاحب امتیاز و مدیر بازرگانی اوستا که ییکی از فروشگاه های معتبر سطح کشور می باشد که توانسته با فعالیت در 2 دهه اخیر اعتباری ویزه در میان هموطنان عزیز پیدا کند.

اعضای تیم ما

X